Finns SSL/TLS kryptering på e-posten, både mellan klienter och servrar (om den andra servern stöder SSL/TSL).
Vill du läsa din e-post krypterad, skall du antingen använda webmailen eller aktivera SSL/TSL (port 993) i ditt e-post program.