Nu får du hushållsavdrag från år 2009 på IT-tjänsterna från oss. Det gäller inte köp av utrustning eller resekostnader. Hushållsavdraget för 2009 är 60% och en självrisk på 100€.

Vill du veta mera om  hushållsavdraget så kolla in http://www.vero.fi/svenska eller kontakta oss.

Kopierat från skatteförvaltningens hemsida:
Från och med ingången av 2009 kan man dock dra av kostnaderna för arbete som innebär installation, underhåll och handledning i fråga om data- och informationstekniska apparater, t.ex. installation och underhåll av television, dator, digital apparat och deras kringutrustning.

Betalaren ska utreda om företaget eller företagaren som utför arbetet har registrerats i förskottsuppbördsregistret. Registreringen kan kontrolleras på skattebyrån eller på webbadressen www.ytj.fi/svenska. Det är värt besväret att kontrollera saken redan innan man gör avtalet för att slippa otrevliga överraskningar. Betalaren ska dock kontrollera att registreringen är i kraft även vid betalningstidpunkten.

För att kunna få avdraget ska betalaren ha:

  • företagets FO-nummer och adressuppgifter
  • faktura som visar när arbetet har utförts och när fakturan har betalats, i original eller kopia.

Direktlänk för kontroll av Ab Söderholms IT-tjänster Oy  på ytj's sidor.